top of page

Prisliste oppstalling

Basispriser Oppstalling
Tilleggstjenester
Fôr, høy.
Flis utover basis

Oppstalling pr måned inkuderer kraftfôr, høy (inntil 8 kg pr dag) 3 bårer flis (eller 2 baller) pr uke, og anleggsleie:

kr. 8 600 pr måned, inkludert mva.

NB! Det skal betales innen den 1. hver måned.

 

-Tørt høy istedenfor ensilage

         + kr. 250 inkl. mva pr måned

-Ut-/innslipp hverdager  / 7 dager

          kr. 850 /1050 pr måned inkl. mva

-Utslipp (Man tar inn selv) hverdager

          kr. 550 pr måned inkl. mva

-Utmøkking hverdager / 7 dager

          kr. 850 / 1050 pr måned inkl. mva

-Leie Walker 

          kr. 500 pr måned

-Parkering av Campignvogn/Hestebil pr måned (kun for oppstalører)  3000 kr ink mva

Inkludert i Utslipp/Innslipp er kun av/på med forbensbeskyttere og å legge på et ekstra dekken.  

-Tørt høy pr kg ekstra på forplanen

         pr mnd kr. 250  inkl. mva

-Ensilgage pr kg ekstra på forplanen

          pr mnd kr. 180 inkl. mva

-Pr flisball

          kr. 80 inkl. mva

bottom of page