top of page

Betingelser Drammen Rideskole 2017 oppdatert 01.01.2021

 

Disse betingelsene gjelder fra 20.08 2017 ved Drammen Rideskole:

 

1. All ferdsel i og rundt stallen, på Drammen Ridesenter sitt område, samt deltagelse på kurs, skjer på eget ansvar. Drammen Ridesenter kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av påvist grov uforstand fra Drammen Ridesenter sin side. Alle elever skal ha sin egen forsikring mot skader og ulykker.  

 

2. Drammen Ridesenter sine til enhver tid gjeldende stallregler skal følges, brudd på disse kan føre til bortvisning

 

3. Man regnes som endelig påmeldt til kurs hvis ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: a) Møtt opp og deltatt på ridekurset. b) Signert påmeldingskjema. c) Betalt kurset.  Er man å regne som påmeldt til ridekurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man avbryter kurset underveis, uansett årsak.

 

4. Alle som rir på nybegynner- eller Shettis knøtte-kurs SKAL ha med egen leier., eller betale for leier.

 

5. Alle som rir på Øvet 1 eller høyere kurs skal selv sale på /av hesten sin før/etter timen. Det vil være en stallvakt som hjelper til med anvisning og hjelp hvis nødvendig. All av-/påsaling skjer på eget ansvar. Av- og påsaling av hesten/ponienen er en viktig del av rideundervisningen og vil hjelpe å skape en bedre og tryggere rytter. 

 

6. Elevene er ikke ansvarlige for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser GROV uforstand OG/ELLER overlegg.

 

7. Hvis Drammen Ridesenter må avlyse en time eller flere grunnet Force Major (brann, orkan, etc.) erstattes ikke kurset.

 

8. Hvis Drammen Ridesenter må avlyse en time grunnet sykdom, syke hester eller lignende, refunderes pengene for timen.

 

9. Hvis elever rammes av ulykker eller sykdom som gjør dem hindret fra å møte på ridetime, og melder fravær før kl. 09.00, får man ta igjen tapt time. Dette begrenser seg oppad til en - 1 - gang pr kurs, og må taes igjen innenfor sluttdatoen for kurset. 

 

10. Alle nybegynnere (førstegangskunder) som velger å ikke fortsette etter første time, vil ikke bli belastet for timen.

 

11. Alle kurs består av en teoriøkt, resten av øktene er ridning.

 

12. Varighet og innhold: Alle økter varer i 45 minutter*. Dette inkluderer oppstilling, opprop, skritt, aktiv ridning og sluttoppstilling og avstigning.  Shettis knøtt har 30 minutters varighet 

 

13. Alle som rir på et øvet eller høyere nivå SKAL være medlemmer av Drammen & Omegn Rideklubb.

DRS AS

Lier 04.08.2017

 

 

 

bottom of page