top of page

Oppstalling ved Drammen Ridesenter

Fasiliteter
Ridebaner

​​
Som oppstallatør ved Drammen Ridesenter har du tilgang til 4 utebaner, 3 innebaner. Her kan du se bilder.
Alle med Walber Supreme Surface underlag.

Ring 1(ute)   8000m2

Ring 2(ute)   4000m2

Ring 3(ute)   2100 m2

Ring 4(ute)  1900 m2

Bane 1(Inne) 800m2

Bane 2(Inne) 1000m2

Baen 3 (Inne) 900m2

Uteområder forøvrig, turstier mm.

​​
 

Staller og skrittemaskin

​​
 

bottom of page